torsdag 8. november 2018

Simrad Oslofjord Fiskekamp 


Simrad Oslofjord Fiskekamp har sitt utspring i og ligger under Simrad Cup som startet som startet med en konkurranse, Drøbak Fiskefestival, og barnefiske i 2018. I motsetning til Lowrance Cup (også en del av Navico) vil den ikke bestå av sammenhengende fiskekonkurranser med en vinner, men som en paraply for konkurranser og aktiviteter i Oslofjorden. 

For 2019 er målsetningen barnefisket og 3 konkurranser hvor "Døgnknurren" er den første som er på plass. "Døgnknurren" er det nye navnet på konkurransen som går i Drøbak midtsommers. 
I tillegg er det to andre konkurranser i støpen - informasjon om disse og eventuelt andre aktiviteter for 2019 vil dukke opp etter hvert som de er klare. . 

Følg med følg med...